Taloyhtiö

Yhtiökokous

Taloyhtiössä ylintä päätäntävaltaa käyttää yhtiökokous, joka kokoontuu vuosittain viimeistään toukokuussa. As Oy:n yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat määrää pääasiassa kokouksen koollekutsuja taloyhtiön hallitus.

Yksittäisellä osakkeenomistajalla on oikeus saada haluamansa asia yhtiökokouksen käsiteltäväksi edellyttäen, että asia kuuluu yhtiökokouksen toimivaltaan.  Osakkeenomistajan on esitettävä käsiteltäväksi haluamansa asia hallitukselle kirjallisesti niin hyvissä ajoin, että asia voidaan liittää yhtiökokouskutsuun; käytännössä ennen yhtiökokousta edeltävää hallituksen kokousta, jossa yhtiökokouskutsun sisällöstä päätetään.

Vain yhtiökokouksen esityslistalla olevista asioista voidaan tehdä päätös.

Tarvittaessa hallitus voi kutsua koolle ylimääräisen yhtiökokouksen.  Tilintarkastaja ja toiminnantarkastaja sekä osakkaat, joilla on hallussaan yhteensä 1/10 kaikista osakkeista voivat myös vaatia ylimääräisen yhtiökokouksen pitämistä.  Vaatimus on esitettävä kirjallisesti jonkin tietyn asian käsittelemiseksi.

Yhtiökokouksessa esitetään tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus.  Yhtiökokous päättää muun muassa tuloslaskelman ja taseen vahvistamisesta, isännöitsijän ja hallituksen vastuuvapaudesta, vastikkeen suuruudesta, talousarviosta sekä hallituksen jäsenten lukumäärästä.  Yhtiökokouksessa valitaan hallituksen jäsenet ja varajäsenet sekä tilintarkastajat ja toiminnantarkastajat varajäsenineen.

Hallitus 2024-2025

Puheenjohtaja: Kirsikka Kaipainen

Varsinaiset jäsenet:
Kasmir Jolma
Teemu Koskinen
Juha Pajula

Taloyhtiön hallitukseen saat yhteyden sähköpostitse taloyhtio.hallitus (at) kotipehku.net

Osakkaan velvollisuudet

Asunto-osakeyhtiölain mukaan osakkaan on ilmoitettava taloyhtiölle kirjallisesti remontista aina, kun remontti voi vaikuttaa taloyhtiön vastuulla oleviin talon rakenteisiin tai naapuriasuntoihin. Nyrkkisääntönä on, että liki kaikista asunnossa tehtävistä muutoksista pitää ilmoittaa. Tavoitteena on turvata sekä remontintekijän että muiden osakkaiden oikeudet.